Kenshi Yonezu - Campanella (カムパネルラ)

I want to remember you...

Track 1 from Kenshi Yonezu's fifth album, STRAY SHEEP.

Original video: https://www.youtube.com/watch?v=XeFQJ6-XoD0
Lyrics: https://vgperson.com/lyrics.php?song=kenshicampanella

Video List